Algeheel wettelijk rookverbod!

Met ingang van 1 juli 2008 wordt de hele Nederlandse horeca rookvrij; een overheidsbesluit dat óók geldt voor alle poppodia, waaronder de Effenaar. Vanaf die datum is het dus niet meer toegestaan te roken in de Effenaar.

Voor de rokende bezoekers ontwikkelt de Effenaar momenteel een afgesloten rookruimte, zoals binnen de huidige wetgeving wordt toegestaan. Deze ruimte is speciaal voor rokers ingericht, zowel vanuit de kleine als de grote zaal bereikbaar en zal in gebruik worden genomen vanaf oktober 2008.

Tot die tijd worden er binnen de Effenaar tijdelijke rookruimtes gecreëerd in en/of nabij de foyer. Deze ruimtes kunnen echter wisselen per programma. Let daarom goed op de aanwijzingen binnen de Effenaar of vraag aan een van onze medewerkers waar gerookt mag worden.

Wellicht ten overvloede, dit zijn regels opgesteld door de overheid en vastgelegd in de tabakswet. De Effenaar is verplicht om deze wet na te leven. Het is belangrijk dat alle bezoekers zich houden aan de nieuwe wetgeving, zodat zowel de niet-rokers als de rokers op een goede manier ontvangen kunnen blijven worden.

Bij overtreding van het rookverbod zal de eventuele boete (oplopend tot € 2400) door de Effenaar worden verhaald op de overtreder.