Ga direct naar: Hoofdinhoud

Huisregels

Bij Effenaar voel je je veilig.

Bij Effenaar moet je je fijn en welkom voelen. Dat betekent een prettige en veilige sfeer voor iedereen. Onze huisregels en algemene voorwaarden maken dit voor iedereen mogelijk.

Algemene huisregels

 • Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt absoluut niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag verstaat Effenaar onder andere: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of agressief gedrag, vernielingen en geweld;
 • Respect voor medebezoekers, Effenaar personeel en het gebouw is vereist;
 • Geen groepskenmerkende, negatief sfeerbepalende kleding (motorclub hesjes, voetbalshirts, kleding met aanstootgevende teksten etc.);
 • Instructies van Effenaar personeel dienen in het belang van eigen veiligheid direct opgevolgd te worden;
 • Bij nachtprogramma’s geldt een minimum leeftijd van 18 jaar;
 • Bij concert programma’s is er geen toegang onder 16 jaar, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+);
 • Genoemde minimum leeftijden zijn algemeen geldend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
 • Geldige legitimatie is verplicht;
 • Na 03:00 uur worden er geen bezoekers meer toegelaten in het pand. Zorg ervoor dat je voor 03:00 uur binnen bent (ook wanneer een avond tot 07:00 uur duurt);
 • Bezoekers kunnen gefouilleerd en/of gecontroleerd worden. In dat geval is medewerking verplicht;
 • Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd;
 • Handel in en gebruik van soft- en harddrugs is in Effenaar verboden;
 • In Effenaar is een algeheel wettelijk rookverbod van kracht, hetgeen inhoudt dat nergens in het gebouw gerookt mag worden. Bij overtreding zal de eventuele boete (oplopend tot € 2.400) door de Effenaar worden verhaald op de overtreder;
 • Let op: ook het gebruik van een elektronische sigaret / E-sigaret is niet toegestaan;
 • Effenaar schenkt geen alcoholische dranken aan personen onder 18 jaar;
 • Het meenemen van eigen consumpties is verboden;
 • Het is niet toegestaan om glazen of flessen, met of zonder drank, mee naar buiten te nemen;
 • Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt, zijn verboden. Hieronder vallen ook selfiesticks;
 • Op diverse plaatsen, binnen en buiten de Effenaar, hangen beveiligingscamera’s. Iedereen die Effenaar bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als onder steunend materiaal getoond worden aan derden;
 • Dieren worden niet toegelaten;
 • Het is niet toegestaan om rugzakken en grote tassen mee te nemen in de zalen. Een tas ter grootte van een A4 formaat en niet dikker dan 10 cm is wel toegestaan;
 • Het is verboden om zich met meerdere personen in één toiletruimte te bevinden;
 • Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Effenaar personeel is het niet toegestaan om in Effenaar te fotograferen, film-, video- en/of geluidsopnames te maken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen;
 • Het is verboden in of rond het gebouw goederen te verhandelen zonder uitdrukkelijke toestemming van Effenaar;
 • Voor promotieactiviteiten moet ruim van te voren schriftelijk toestemming verkregen zijn. Het aanbrengen van posters, binnen in en/of aan de buitenzijde van het gebouw is niet toegestaan;
 • Bij overtreding van de regels wordt toegang ontzegd, zonder restitutie van entreegeld.

Aansprakelijkheid

 • In diverse ruimtes in Effenaar wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Effenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor, noch voor andere gevolgen van het bezoek aan Effenaar. Het verblijf in Effenaar is geheel op eigen risico;
 • Gehoorbeschermers zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij de bar. Effenaar is supporter van I Love My Ears
 • Effenaar is niet aansprakelijk voor schade aan en diefstal of vermissing van garderobe-items of de inhoud ervan;
 • Haal waardevolle spullen altijd uit jaszakken en tassen;
 • Het overtreden van de huisregels, alsmede het uitlokken of aanzetten tot overtreding, leidt altijd tot verwijdering uit Effenaar in de vorm van een voorlopig lokaalverbod. Dit duurt tenminste tot de eerstvolgende bijeenkomst van het management team dat vervolgens de uiteindelijke straf bepaalt. Indien besloten wordt tot een definitief lokaalverbod, wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit lokaalverbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van strafbare feiten die gepleegd worden in de Effenaar wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie;
 • Klachten, van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk bij Effenaar worden gemeld. Klachten dienen binnen drie werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt het ‘klachtrecht’;

Op de concerten van de Effenaar zijn de bezoekersvoorwaarden geldig zoals vastgelegd door het VNPF.

Contact

Dommelstraat 25611 CK Eindhoven

info@effenaar.nl+31 (0)40 311 83 12