Coronavirus: wat betekent dat voor mijn bezoek aan de Effenaar?

For English, scroll down
Helaas heeft de culturele sector nog altijd te maken met scherpe corona-maatregelen. Vanwege de beperkingen heeft de Effenaar ervoor gekozen om tot en met 25 september géén gebruik te maken van Testen voor Toegang. Dit houdt concreet in dat tot die tijd alléén die evenementen plaatsvinden waarbij bezoekers een vaste zitplaats hebben, op anderhalve meter afstand van elkaar. Een negatief testresultaat of een vaccinatie/herstelbewijs is niet nodig (m.u.v het concert van Candy Dulfer op 22 september).

Vanaf 25 september hebben onze bezoekers voor al onze evenementen een coronatoegangsbewijs nodig in de CoronaCheck app. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Het is belangrijk dat bezoekers van de Effenaar zich altijd houden aan de basisregels:
* Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de medewerkers;
* Desinfecteer bij binnenkomst altijd je handen en was ook na toiletbezoek grondig je handen;
* Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel);
* Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op, en volg de aangegeven routing;
* Nies, hoest en kuch in je elleboog;
* Bij klachten verzoeken we vriendelijk om thuis te blijven.  

Helaas zijn wij nog altijd gedwongen om enkele evenementen te verplaatsen danwel te annuleren. Kaartkopers van deze evenementen zijn of worden uiteraard persoonlijk en zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld. Kijk ook op de eventpagina's van de betreffende shows voor de laatste updates!

Hou vol, we zijn er bijna! 

English:
Unfortunately the cultural sector still has to deal with strict corona measures. Because of these restrictions the Effenaar has decided not to use Testing for Access until September 25. This means that until then only those events will take place in which visitors have a fixed seat, at a distance of one and a half meters from each other. A negative test result or a vaccination/recovery certificate is not required (with the exception of the Candy Dulfer concert on September 22).

Starting September 25, our attendees will need a corona access ticket in the CoronaCheck app for all of our events. You will receive a corona access ticket if you have been fully vaccinated, have a valid recovery certificate or a negative test result no more than 24 hours old.

It is important that visitors of the Effenaar always follow the basic rules:
* Keep 1.5 meters distance from other visitors and employees;
* Always disinfect your hands when entering the building and wash them thoroughly after visiting the toilet;
* Pay as much as possible contactless (pin or mobile);
* Always follow the instructions of the staff and follow the routing indicated;
* Sneeze, cough and cough into your elbow;
* In case of complaints we kindly request you to stay at home.

Unfortunately we are still forced to move or cancel some events. Ticket buyers of these events have been or will be informed personally and as soon as possible. Please check the event pages of the relevant shows for the latest updates!

Hang in there, we're almost there!