Coronavirus: wat betekent dat voor mijn bezoek aan de Effenaar?

For English, scroll down

Update 22 april

Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Eén van deze maatregelen is een verbod op evenementen, festivals en concerten in heel Nederland tot en met 1 september 2020. In navolging van dit besluit, zal Effenaar tot 1 september gesloten zijn. We blijven hard aan het werk om nieuwe data te vinden voor gecancelde shows. Kijk voor de actuele situatie per show hier.

Bij het verplaatsen van concerten blijven tickets geldig voor de nieuwe datum. Je hoeft hiervoor niets te doen. We hopen je zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een nieuwe datum.

Is een verplaatsing niet mogelijk, wordt het concert definitief afgelast of ben je verhinderd op de nieuwe datum, dan kan je kiezen voor een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden. Ook kan je ervoor kiezen je geld te doneren of om terugbetaling te vragen. Deze regeling gaat in wanneer de situatie rond een show duidelijk is. Je krijgt als kaartkoper dan zo snel mogelijk een nieuwe mail met meer informatie. Voor meer informatie rond de voucherregeling hebben wij een lijst met de meest voorkomende vragen opgesteld.

Het zijn uitzonderlijke tijden voor iedereen. We proberen om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden, zodat we straks allemaal weer van live muziek kunnen genieten zoals we dat gewend zijn.  We hopen op je begrip en vragen je om ons wat tijd te geven om zaken in goede banen te leiden. Voor de actuele stand van zaken omtrent de voucherregeling en het retourneren van tickets verwijzen we je graag naar https://www.effenaar.nl/tickets. Deze pagina zullen wij updaten zodra er meer bekend is.

Natuurlijk houden wij de updates van het RIVM strak in de gaten en word je op de hoogte gebracht zodra er nieuwe maatregelen gelden. Wij hopen zo snel mogelijk weer vrolijke gezichten in onze poptempel te zien!


Update 9 april

Bewaar je ticket, geniet later
Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers om hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. De sector heeft in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM. Ook de Effenaar sluit zich aan bij deze oproep.
We zijn nog steeds hard aan het werk om voor alle concerten een nieuwe datum te vinden. Is zo’n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan kan de houder van het ticket kiezen voor een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden.
Op dit moment zijn we achter de schermen samen met Ticketmaster hard aan het werk om dit technisch mogelijk te maken. Mensen met een ticket voor een verplaatste show krijgen zo snel mogelijk een mail met meer informatie.
Meer informatie over deze regeling en de campagne ‘Bewaar je ticket, geniet later’ lees je hier of op www.bewaarjeticket.nl.


Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Dat is te lezen op de site van het RIVM (https://www.rivm.nl/). De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 


ENGLISH

Update April 22

In view of the current situation and the measures taken by the RIVM (https://www.rivm.nl/en) and the government, all Effenaar shows will not take place until the 1st of September. We are still working hard to find a new date for all the shows. Purchased tickets remain valid for the new date. 

If a concert is cancelled or if you are unable to attend the new date, you can opt for a voucher worth the original ticket price, including (service) costs, which can be redeemed later. You can also choose to donate your money or ask for a refund. This arrangement starts when the situation around a specific show is clear. As a ticket buyer you will receive a new email with more information as soon as possible. For more information about the voucher scheme, we have compiled a list of frequently asked questions.

Check this list for updates per individual show. Of course we will keep a close eye on the RIVM updates and we will inform you as soon as new measures are in place. We hope to see happy faces in our pop temple again as soon as possible!

Update April 9

Save your ticket, enjoy later
Dutch theatres, concert halls, pop venues, event and sports organisers, museums and festivals ask visitors to keep their tickets in order to support the cultural sector. The sector, with the support of the Ministry of Education, Culture and Science and according to the rules of the ACM (Consumer & Market Authority), has jointly developed a regulation. Effenaar also joins this regulation.
We are still working hard to find new dates for all the concerts. If a rescedule is not possible, if the event is definitively cancelled or if the holder of the ticket is unable to attend on the new date, the holder of the ticket can choose for a voucher worth the original ticket price, including (service) costs, which can be redeemed later.
At the moment we are working hard behind the scenes together with Ticketmaster to make this technically possible. People with a ticket for a resceduled show will receive an email with more information as soon as possible.
More information about this scheme and the campaign 'Save your ticket, enjoy later' can be found at www.saveyourticket.nl.