Ga direct naar: Hoofdinhoud

Fieldlab

De snelle opkomst van diverse technologieën - waaronder 5G, AR, VR, wearables, livestreaming -  maakte reflectie op de functie van Effenaar als poppodium noodzakelijk. Effenaar is al decennia lang verantwoordelijk voor een brede programmering in Eindhoven, onderscheidend door altijd het muzikale experiment te faciliteren. Een traditie waarop wordt voortgebouwd door middel van Effenaar Smart Venue het onderzoekslab (aanvang 2018, seperate aan Effenaar gelieerde stichting) waar artiesten en ondersteunende organisaties kunnen experimenteren met uiteenlopende technologieën. Effenaar fungeert nog altijd als een bruisende locatie waar nieuw ontwikkeld werk aan het publiek kan worden gepresenteerd.  

Fieldlab Sociale Cohesie

Effenaar heeft een verbindende rol in de stad en regio van Eindhoven en faciliteert laagdrempelige ontmoetingen tussen diverse doelgroepen. Een rol die binnen de digitale transformatie leidde tot het ‘Fieldlab Sociale Cohesie’ (2018), een samenwerking tussen (lokale) overheid, onderzoeksinstituten en de private sector, een zogeheten ‘triple helix’. In kortlopende projecten werden onderzoeken en experimenten gedaan die kunnen bijdragen aan realisatie van complexere transities in de samenleving. Daarbij werd gebruik gemaakt van dezelfde technieken die ook aan artiesten worden aangeboden zoals Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR). Ontwerpers, hightech bedrijven en onderzoeks- en opleidingsinstellingen werkten samen aan oplossingen die direct worden getoetst in de praktijk. De projecten zijn zeer uiteenlopend: het ene project wil met VR de problemen met hangjongeren de wijken voorkomen, het andere project richt zich op educatie rondom epilepsie.

In totaal zijn negen projecten gerealiseerd, waarvan twee doorontwikkeld. Voor een uitgebreide toelichting zie het eindverslag. Fieldlab Sociale Cohesie toonde onder meer hoe de toepassing van nieuwe technologieën van meerwaarde zijn bij de visualisatie tevens beleving van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. 

Fieldlab Sociale Cohesie

Meer dan ooit wordt van ons verwacht dat we -gedreven door globale transities op meerdere fronten- veranderen. Niet zomaar aanpassen, maar permanent en ingrijpend veranderen. Dat vraagt veel van ons als individu maar ook van de samenleving als geheel. De een gaat het omarmen van vernieuwing en verandering makkelijk af, de ander minder. Onderzoek laat zien dat de mate van sociale cohesie in een samenleving een belangrijke bepalende factor is voor de mate waarin vernieuwingen en veranderingen gedragen worden.
Of er sprake is van een hoge of lage social cohesie -en er dus sprake is van een gunstig of ongunstig klimaat voor veranderingen- wordt op hoofdlijnen bepaald door de antwoorden op drie deelvragen:


 

FieldLab Effenaar

Contact

Dommelstraat 25611 CK Eindhoven

info@effenaar.nl+31 (0)40 311 83 12