Ga direct naar: Hoofdinhoud

MusicTechNederland

Want to read this in English? Hit this link!

De komst van nieuwe, digitale, technologieën geeft artiesten, podia en creatieve professionals nieuwe manieren om muziek te creëren, presenteren en beleven en biedt mogelijkheden voor nieuwe organisatie- en verdienmodellen. Het potentieel blijft ondanks groeiende interesse echter nog grotendeels onbenut.

Een nieuw netwerk
Tijd om de krachten te bundelen! MusicTechNetherlands brengt artiesten, podia, techbedrijven, onderwijs- en kennisinstanties samen om te leren, kennis te delen en te komen tot duurzame en sectorbrede implementatie van nieuwe technologieën en modellen. Een nieuw netwerk waardoor de muziekindustrie aanjager, verkenner en vormgever van innovatie wordt in samenwerking met de technologische sector. MusicTechNetherlands is onderdeel van MusicTech Europe; een Europees ecosysteem van soortgelijke netwerken.

Missie
MusicTechNetherlands verenigt alle relevante partijen binnen een ecosysteem waar samenwerking, kennisdeling en open innovatie centraal staat, met als doel de internationale concurrentiepositie van de sector te versterken en nieuwe (internationale) kansen te creëren. Op basis van de huidige ontwikkelingen en de initiatieven die al opereren op het snijvlak van muziek en technologie, hanteert MusicTechNetherlands hiervoor drie thema’s:

1. Creatie: Innovatie binnen het productieproces van muziek.
2. Live: Innovatie van de manier waarop muziek wordt gepresenteerd, zowel op digitaal (virtuele werelden, extended reality en hybride omgevingen) als fysiek vlak.
3. Distributie: Nieuwe vormen waarop muziek wordt gedistribueerd en geëxploiteerd.

Lancering 2024
Ter lancering, organiseert MusicTechNetherlands in 2024 vier bijeenkomsten. Een eerste bijeenkomst waarbij alle spelers worden verzameld ter kick-off, gevolgd door drie bijeenkomsten waar per bijeenkomst één van drie thema’s centraal staan. Bij deze bijeenkomsten worden de behoeftes van het netwerk in kaart gebracht en wordt het fundament gelegd voor een sterk netwerk. MusicTechNetherlands gaat zich daarnaast richten op het stimuleren van kennisdeling, experiment, onderzoek en financiering om zo een gedreven en levendig music tech ecosysteem te bouwen wat de sector naar nieuwe hoogten brengt!

Aansluiten en op de hoogte blijven?

MusicTechNetherlands wil de komende tijd verder uitbreiden en het netwerk van ambitieuze partners verder groeien. Onderdeel worden van MusicTechNetherlands en de bijeenkomsten bijwonen? Of op de hoogte blijven van onze activiteiten? Stuur dan een mail naar f.blok@effenaar.nl

Contact

Dommelstraat 25611 CK Eindhoven

info@effenaar.nl+31 (0)40 311 83 12