Samenwerking scholen en Effenaar

Cultuureducatie is belangrijk en uiteraard valt daar ook muziek en concertbezoek onder. Vandaar dat we inzetten op middelbare scholen en die bij deze uitnodigen om samen van gedachten te wisselen en de mogelijkheden tot samenwerking met de Effenaar te bespreken.

Voor meer informatie, mail naar Lotte Loos, coördinator cultuureducatie bij de Effenaar: lotte@effenaar.nl

Denktank
Op 3 februari 2012 organiseert de Effenaar een DenkTank waarvoor docenten VO worden uitgenodigd een kijkje te komen nemen achter de schermen, de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken en plannen te maken, aanmelden hiervoor kan eveneens via Lotte!

Projecten
Momenteel hebben we al een paar projecten die afgenomen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een concert van 3FM talent Dotan, gekoppeld aan workshops animatie op school. Ook aanhaken bij andere reguliere concerten van de Effenaar behoort tot de mogelijkheden. Met andere woorden: we werken op maat waar dat kan.