Nieuw album Fun Lovin' Criminals

De Fun Lovin' Criminals hebben zojuist een fonkelnieuw album afgerond. Op 1 maart ziet het schijfje, getiteld 'Classic Fantastic' het levenslicht. Een paar weken later, op 18 maart, spelen de New Yorkers in de grote zaal van de Effenaar!

Klik hier voor meer info over het concert!