Effenaar en Muziekgebouw spreken intentie tot fuseren uit

Op dinsdag 14 april besteedde het Eindhovens Dagblad aandacht aan de intentie van Muziekgebouw Eindhoven en Effenaar om de beide instellingen samen te voegen tot één organisatie waarbinnen de beide merken naast én met elkaar aan kracht winnen en elkaar in hun diversiteit verder versterken. Momenteel onderzoeken de directies van beide podia samen met de Raad van Toezicht van de Effenaar en de Raad van Commissarissen van het Muziekgebouw de mogelijkheden om op afzienbare termijn tot de gewenste organisatorische samenvoeging te komen.

Effenaar en het Muziekgebouw geloven dat met het samenvoegen van de organisaties een gezonde basis ontstaat om de muziek in al zijn facetten in Eindhoven te faciliteren. Daarbij krijgt innovatie volop de ruimte en ontstaan bovendien meer mogelijkheden voor het programmeren op diverse locaties in de stad. Beide podia hebben hiertoe in de afgelopen jaren al initiatieven ontwikkeld (Effenaar in o.a. Area51, De Kapel en het Stroomhuisje; Muziekgebouw o.a. in het Klokgebouw). Want laten we duidelijk zijn: de naam en de unieke Effenaar-aanpak blijven bestaan. En ook het gebouw zal in gebruik blijven. Maar dit alles wel meer voor op maat gesneden concerten om jou de beste mogelijke concertbeleving te geven.