Huisregels

English house rules here

CORONA PROTOCOL VOOR HET PUBLIEK

Vanaf 1 juli mogen er weer shows plaatsvinden voor een publiek tot honderd mensen. Ook de Effenaar gaat shows voor maximaal honderd mensen organiseren in de grote zaal. Hier kan de 1,5 meter regel goed worden gewaarborgd. We houden ons hierbij natuurlijk aan alle hygiënerichtlijnen. Hierbij staat de veiligheid van de medewerkers, de artiest en natuurlijk ook de bezoeker centraal. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld zodat jij als bezoeker eindelijk weer kan genieten van optredens.

Voor de show:

 • Koop je kaartje online. Print je kaartje uit, of download het ticket op je mobiele telefoon.
 • Kom op tijd. Door de extra maatregelen kan het natuurlijk wat langer duren voordat je de zaal kan betreden.
 • Lees voor je bezoek de maatregelen goed door. Neem kennis van de richtlijnen en protocollen en eventuele wijziging hiervan.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt. Ook wanneer een huisgenoot koortsklachten heeft.

Bij aankomst en tijdens de show:

 • Wanneer je een duoticket hebt gekocht, kom niet afzonderlijk van elkaar, maar wacht even tot je met z'n tweeën naar binnen kan. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op, en volg de aangegeven routing
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de medewerkers.
 • Desinfecteer bij binnenkomst van de zaal altijd je handen en was na toiletbezoek grondig je handen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
 • De garderobe is helaas niet in gebruik. In of bij de zaal staan kledingrekken om de jas op te hangen.
 • Hoe fijn op de vingers fluiten, meezingen of schreeuwen ook is voor de artiest, het zorgt wel voor de verspreiding van speekseldruppels. Zorg ervoor dat de verspreiding van eventuele ziektekiemen tot een minimum wordt beperkt. En blijf niezen, hoesten en kuchen in je elleboog.
 • Beperk je bezoek in de zaal zo veel mogelijk tot de duur van het concert. We hebben natuurlijk nog wel een terras, waar je daarna eventueel nog (veilig) kan napraten.

Restaurant

 • Het restaurant werkt uitsluitend op reservering.
 • Bezoekers moeten binnen aan tafel of bar zitten (staan is niet toegestaan)
 • In het restaurant houden bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen mogen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen zoals pin, creditcard of mobiele telefoon.

Terras:

Op het terras gelden exact dezelfde regels als in het restaurant, alleen hoeft er niet gereserveerd worden voor het terras.


De Effenaar kan bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten. Een gekocht kaartje is geen garantie op toegang. Als blijkt dat op de dag zelf de bezoeker (na ondervraging) symptomen van Covid-19 heeft of heeft gehad, wordt men alsnog geweigerd. Het ticket wordt niet gerestitueerd.

Wanneer medewerkers vinden dat jouw gedrag niet passend is, zal je hierop worden geattendeerd en verzocht worden dit gedrag te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven, kan de toegang worden ontzegd. Schade die het podium leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

De sanitaire voorzieningen zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Hierover zal je ter plekke worden geïnformeerd. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.


Voor de uitgebreide protocollen (opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals) verwijzen we je naar de website van het VNPF.

ALGEMENE HUISREGELS

Onderstaande huisregels zijn opgesteld om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen. Het niet naleven van de regels heeft verwijdering uit de Effenaar tot gevolg.

 • Bij dance programma’s geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
 • Bij concert programma’s is er geen toegang onder 16 jaar, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+).
 • Genoemde minimum leeftijden zijn algemeen geldend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 • Geldige legitimatie is verplicht
 • Na 03:00 uur worden er geen bezoekers meer toegelaten in het pand. Zorg ervoor dat je voor 03:00 uur binnen bent (ook wanneer een avond tot 06:00 uur duurt).
 • Bezoekers kunnen gefouilleerd en/of gecontroleerd worden. In dat geval is medewerking verplicht.
 • Handel in soft- en harddrugs en gebruik van harddrugs is in de Effenaar verboden.
 • De Effenaar schenkt geen alcoholische dranken aan personen onder 18 jaar.
 • Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt, zijn verboden. Hieronder vallen ook selfiesticks.
 • Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt absoluut niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag verstaat de Effenaar onder andere: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of agressief gedrag, vernielingen en geweld. Respect voor medebezoekers, Effenaar personeel en het gebouw is vereist.
 • Geen groepskenmerkende, negatief sfeerbepalende kleding (motorclub hesjes, voetbalshirts, kleding met aanstootgevende teksten etc.)
 • Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
 • Op diverse plaatsen, binnen en buiten de Effenaar, hangen beveiligingscamera’s. Iedereen die de Effenaar bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als onder steunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Dieren worden niet toegelaten.
 • Het meenemen van eigen consumpties is verboden.
 • Het is niet toegestaan om glazen of flessen, met of zonder drank, mee naar buiten te nemen.
 • Het is niet toegestaan om rugzakken en grote tassen mee te nemen in de zalen. Een tas ter grootte van een A4 formaat en niet dikker dan 10 cm is wel toegestaan.
 • Het is verboden om zich met meerdere personen in één toiletruimte te bevinden.
 • Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Effenaar personeel is het niet toegestaan om in de Effenaar te fotograferen, film-, video- en/of geluidsopnames te maken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.
 • Het is verboden in of rond het gebouw goederen te verhandelen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Effenaar.
 • Instructies van Effenaar personeel dienen in het belang van eigen veiligheid direct opgevolgd te worden.
 • Bij overtreding van de regels wordt toegang ontzegd, zonder restitutie van entreegeld.
 • Voor promotieactiviteiten moet ruim van te voren schriftelijk toestemming verkregen zijn. Het aanbrengen van posters, binnen in en/of aan de buitenzijde van het gebouw is niet toegestaan. Flyeren mag enkel geschieden bij binnenkomst van het publiek.
 • In de Effenaar is een algeheel wettelijk rookverbod van kracht, hetgeen inhoudt dat nergens in het gebouw gerookt mag worden met uitzondering van de uitdrukkelijk daarvoor aangewezen ruimte(s). Bij overtreding zal de eventuele boete (oplopend tot € 2400) door de Effenaar worden verhaald op de overtreder.
  Let op: ook het gebruik van een elektronische sigaret / E-sigaret is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte.

Aansprakelijkheid

 • In diverse ruimtes in de Effenaar wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. De Effenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor, noch voor andere gevolgen van het bezoek aan de Effenaar. Het verblijf in de Effenaar is geheel op eigen risico.
 • Gehoorbeschermers zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij de garderobe. De Effenaar is supporter van I Love My Ears
 • De Effenaar is niet aansprakelijk voor schade aan en diefstal of vermissing van garderobe-items of de inhoud ervan.
 • Haal waardevolle spullen altijd uit jaszakken en tassen.
 • Het overtreden van de huisregels, alsmede het uitlokken of aanzetten tot overtreding, leidt altijd tot verwijdering uit de Effenaar in de vorm van een voorlopig lokaalverbod. Dit duurt tenminste tot de eerstvolgende bijeenkomst van het management team dat vervolgens de uiteindelijke straf bepaalt. Indien besloten wordt tot een definitief lokaalverbod, wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit lokaalverbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van strafbare feiten die gepleegd worden in de Effenaar wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
 • Klachten, van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk bij de Effenaar worden gemeld. Klachten dienen binnen drie werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt het ‘klachtrecht’

Op de concerten van de Effenaar zijn de bezoekersvoorwaarden geldig zoals vastgelegd door het VNPF.