Comedy Explosion


Jovanka Steele + Michael v Peel + Dara Faizi


Het is weer de tweede zaterdag van de maand. Tijd voor Comedy Explosion dus. Deze week met Jovanka Steele, Michael van Peel en Dara Faizi!