audiovisuele voorstelling: Solitude


audiovisuele voorstelling


Solitude is een audiovisuele voorstelling van Arnoud Noordegraaf en Robert van Heumen, waarbij de in een isolement geplaatste bezoeker zich bewust wordt van de kleinste en meest alledaagse zintuiglijke waarnemingen. Gebaseerd op het boek The Invention of Solitude van Paul Auster, voert Solitude de bezoeker in zijn verbeelding langs tijdelijke verblijfplaatsen in Parijs, New Delhi en Amsterdam. In al deze plaatsen ervaart de bezoeker een zelfverkozen eenzaamheid, die hem dichter bij zichzelf, zijn doelen, motivaties en passies brengt. In een welhaast David Lynchiaanse sfeer wordt de bezoeker zich meer en meer bewust van de kleine details en alledaagse geluiden en beelden. Maar zonder houvast en referentiekader wordt hij ook heen en weer geslingerd tussen korte momenten van extase en een onderhuids gevoel van spanning.

Solitude is een eigenzinnige audiovisuele voorstelling, die interessante raakpunten heeft met de beeldende, installatiekunst. In Solitude zijn geen musici of acteurs op het toneel te zien. De bezoeker zelf krijgt de hoofdrol toebedeeld. Met hoofdtelefoons op en gescheiden van elkaar door gaasdoeken, waarop beelden geprojecteerd worden, bevinden de bezoekers zich in een geïsoleerd, audiovisueel décor. Terwijl de verhaallijn zich ontvouwt, zal de individuele ervaring van de bezoeker niet voor iedereen gelijk zijn.

Een activiteit i.h.k.v. de Poème Électronique conferentie die overdag plaatsvindt in Dynamo.

Poème Électronique is een beeld en geluid compositie die Edgar Varese in 1958 maakte in opdracht van Philips voor het door Le Corbusier ontworpen Philips pavilioen op de wereldtentoonstelling in Brussel. (meer info)

Bezoek ook de film: Kamer 306, Nederlandse Elektronische Muziek uit het Philips Natuurkundig Laboratorium 1956-1960